Anunt public – 29.11.2012 - Fermele Parta, Padureni, Periam, Peciu Nou si Ciacova

 

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 2000 capete porci peste 30 kg si 750 de locuri pentru scroafe, din localitatile Parta, Periam, Peciu Nou, Ciacova, Padureni" - pentru Ferma de porci Parta, Padureni, Periam, Peciu Nou si Ciacova.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timişoara, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt public – 29.11.2012 - Fermele Boldur 1 şi Nitchidorf 1

 

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu revizuite pentru SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 2000 capete porci peste 30 kg din localitatile Boldur si Nitchidorf" - pentru Ferma de porci Boldur 1 si Ferma de porci Nitchidorf 1.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timişoara, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt public – 21.09.2012 - Fermele Boldur 1 şi Nitchidorf 1

 

Privind solicitările de revizuire a autorizaţiilor integrate de mediu care vor fi depuse la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de către SC SMITHFIELD FERME SRL situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6. 6. b. şi 6. 6. c.

 

Solicitările de revizuire a autorizaţiilor integrate de mediu se referă la fermele BOLDUR 1 şi NITCHIDORF 1 - instalaţii existente în functiune.

 

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţiilor pentru care se solicită revizuirea autorizaţiilor de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.

 

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt public – 03.08.2012 - Fermele Parta, Peciu Nou, Padureni, Ciacova, Periam

 

Privind solicitarea de reînnoire a autorizaţiilor integrate de mediu care vor fi depuse la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, de către S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6.6.b (fermele Parta, Peciu Nou, Padureni si Ciacova) si în categoria 6.6.c (ferma Periam).

Solicitarea de reînnoire a autorizaţiilor integrate de mediu se referă la fermele PARTA, PECIU NOU, PADURENI, CIACOVA si PERIAM – instalaţii existente în functiune.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiilor de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.

 

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt public – 31.05.2012 - Boldur 1, 2, 3, Nitchidorf 1, 2, 3, Sânnicolau Mare 1

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara anunţă decizia de emitere a revizuirii autorizaţiilor integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depaşeşte 30 kg)" - din localităţile BOLDUR, NIŢCHIDORF, SÂNNICOLAU MARE - Fermele zootehnice BOLDUR 1, 2, 3, NIŢCHIDORF 1, 2, 3, SÂNNICOLAU MARE 1.

 

Observaţiile, publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt public – 29.05.2012 - Jimbolia 2, Jimbolia 4, Sânnicolau Mare 2

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara anunţă decizia de emitere a revizuirii autorizaţiilor integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depaşeşte 30 kg)" - din localitatea Jimbolia, ferma zootehnica JIMBOLIA 2 şi ferma zootehnica JIMBOLIA 4 şi din localitatea Sânnicolau Mare, ferma zootehnica SÂNNICOLAU MARE 2, judeţul Timiş.

 

Observaţiile, publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt public – 07.05.2012 - Ferma Voiteni

 

A.R.P.M. Timisoara anunta decizia de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu revizuita pentru S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. "Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de – 750 de locuri pentru scroafe din localitatea Voiteg - ferma zootehnica Voiteni".

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.P.M. Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt public – 09.02.2012 – Ferma Voiteni

 

Privind solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu care va fi depusa la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara cu sediul în Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de catre SC SMITHFIELD FERME SRL situata în Timisoara, bv. Cetatii nr. 7-9, în scopul desfasurarii activitatii de crestere intensiva a porcilor prevazuta în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, în categoria 6. 6. c.

 

Solicitarea de revizuire a autorizatiei integrate de mediu se refera la ferma VOITENI - instalatie existenta in functiune.

 

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita revizuirea autorizatiei de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.

 

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro , în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt public – 09.02.2012 – Fermele Boldur 1, Boldur 2, Boldur 3, Nitchidorf 1, Nitchidorf 2, Nitchidorf 3, Sânnicolau Mare 1, Sânnicolau Mare 2, Jimbolia 2, Jimbolia 4

 

Privind solicitarile de revizuire a autorizatiilor integrate de mediu care vor fi depuse la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara cu sediul în Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de catre SC SMITHFIELD FERME SRL situata în Timisoara, bv. Cetatii nr. 7-9, în scopul desfasurarii activitatii de crestere intensiva a porcilor prevazuta în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, în categoria 6. 6. b.

 

Solicitarile de revizuire a autorizatiilor integrate de mediu se refera la fermele BOLDUR 1, BOLDUR 2, BOLDUR 3, NITCHIDORF 1, NITCHIDORF 2, NITCHIDORF 3, SANNICOLAU MARE 1, SANNICOLAU MARE 2, JIMBOLIA 2, JIMBOLIA 4 - instalatii existente in functiune.

 

Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatilor pentru care se solicita revizuirea autorizatiilor de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.

 

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro , în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt - 13.01.2012 - Parta, Padureni si Ciacova

 

SC SMITHFIELD FERME SRL., titularul proiectului "Dezafectare depozite de combustibil lichid", amplasate în incinta fermelor zootehnice PARTA, PADURENI si CIACOVA, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, de catre ARPM Timisoara, fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8.00 - 16.30 si vineri 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://arpmtm.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 17.01.2012.

Inapoi

Informaţii de interes public

Str. Polona nr.4, corp A
Cod 300523 Timişoara, jud. Timiș

Birou: +40 256 278800
Fax: +40 256 490614
Email: office@smithfieldferme.ro
Capital social integral subscris si varsat in numerar: 773.714.520 RON

Certificare Sistem de Management Integrat

Calitate: ISO 9001:2008,
TUV Certification Austria - Calitate, Cert.Reg.No. 20 100 9200 4301

Mediu: ISO 14001:2004,
TUV Certification Austria - Mediu, Cert.Reg.No. 20 104 9200 4302

Sănătate şi securitate ocupaţională: OHSAS 18001:2007,
TUV Certification Austria - Sanatate si securitate ocupationala, Cert.Reg.No. 20 116 9200 4303

Siguranţa Alimentului: ISO 22000:2005,
TUV Certification Austria - Siguranta Alimentului, Cert.Reg.No. 20 154 10200 5483

detalii...

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT - Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Siguranta Alimentului

Politica Smithfield România de bunăstare a animalelor