Anunt- 21.12.2011 - Padureni, Parta si Ciacova

 

"S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordurilor de mediu pentru proiectele "Dezafectare depozite de combustibil lichid", amplasate in incinta fermelor zootehnice Padureni, Parta si Ciacova. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, Timisoara si la adresa titularului, Bv Cetatii, nr. 7-9, Timisoara, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara."

 

Anunt- 22.11.2011- Vinga

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara, anunţă decizia de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu pentru "SC SMITHFIELD FERME SRL - 6.4.b. (2) Materii prime de origine vegetală având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestrială) - pentru Depozit de cereale şi fabrică de nutreţuri combinate, instalaţii aferente şi împrejmuire - Vinga, judeţul Arad.

 

Anunt- 22.11.2011- Apateu, Cermei 1, Gurba, Voivodeni, Satu Nou, Misca 1 si Misca 2

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara anunţă decizia de emitere a revizuirii autorizaţiilor integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depaşeşte 30 kg)" - pentru fermele zootehnice Apateu, Cermei 1, Gurba, Voivodeni, Satu Nou, Misca 1 si Misca 2, din judeţul Arad.

 

Anunt - 09.11.2011

 

Smithfield Ferme achizitioneaza CEREALE (recolta 2011), preturi avantajoase. Receptia se va face la FNC-urile Vinga si Padureni.

 

Pentru informatii suplimentare, va rog contactati: 0726.100.950; 0721.101.964; 0728.107.253; 0256.49.45.48; Fax: 0256.40.76.60 sau pe adresa de email achizitie.cereale@smithfieldferme.ro

Anunt - 05.10.2011- Birda

 

S.C. SMITHFIELD PROCESARE S.R.L., titular al proiectului "Desfiintare constructii", anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre A.R.P.M. Timisoara de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare asupra mediului, pentru proiectul "Desfiintare constructii", propus a fi amplasat in localitatea Birda, in incinta complexului zootehnic Birda, judetul Timis.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://aprmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 9.10.2011.

 

Anunt- 30.09.2011- Birda

 

Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara anunta decizia de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. - Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de - 750 de locuri pentru scroafe din localitatea Birda - pentru ferma zootehnica Birda.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt- 15.09.2011- Birda

 

"S.C. SMITHFIELD PROCESARE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare constructii", propus a fi amplasat in localitatea Birda, in incinta complexului zootehnic Birda, judetul Timis.Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A si la sediul S.C. Smithfiled Procesare S.R.L., Timisoara str. Polona, nr.4, in zilele de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara.

 

Anunt- 05.09.2011- Gataia si Padureni

 

A.R.P.M. Timisoara anunta decizia de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu revizuita pentru S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. "Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, avand o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg)", din localitatiile Gataia si Padureni judetul Timis.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, in termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt- 10.08.2011- Apateu, Cermei 1, Gurba, Misca 1, Misca 2, Satu Nou, Voivodeni

 

Privind solicitarile de revizuire a autorizaţiilor integrate de mediu care vor fi depuse la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de către SC SMITHFIELD FERME SRL situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6. 6. b. Solicitarile de revizuire a autorizaţiilor integrate de mediu se referă la fermele APATEU, CERMEI 1, GURBA, MISCA 1, MISCA 2, SATU NOU, VOIVODENI - instalaţii existente in functiune.Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţiilor pentru care se solicită revizuirea autorizaţiilor de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro , în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt- 10.08.2011-Biled, Iecea Mare, Dudestii Vechi si Voivodeni

 

Privind solicitarile de revizuire a autorizaţiilor integrate de mediu care vor fi depuse la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de către SC SMITHFIELD FERME SRL situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6. 6. b. Solicitarile de revizuire a autorizaţiilor integrate de mediu se referă la fermele BILED, IECEA MARE, DUDESTII VECHI si MASLOC - instalaţii existente in functiune.Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţiilor pentru care se solicită revizuirea autorizaţiilor de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro , în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt- 15.07.2011- Vinga

 

Privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu care va fi depusă la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de către SC SMITHFIELD FERME SRL situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6.4.b.(2).Solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu se referă la DEPOZIT DE CEREALE SI FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE, INSTALATII AFERENTE SI IMPREJMUIRE-VINGA, judetul Arad - instalaţie existenta in functiune. Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro , în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Anunt- 03.06.2011- jud. Timis si Arad

 

SC SMITHFIELD FERME SRL, cu sediul în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, anunţă intenţia de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. 1 din 24.02.2010, pentru activităţile desfăşurate în judeţele Arad şi Timiş, cu următoarele coduri:

 

1. cod CAEN 3821 - tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

 

2. cod CAEN 4941 - transporturi rutiere de mărfuri (pentru substanţe şi deşeuri periculoase)

 

3. cod CAEN 3700 - colectarea şi epurarea apelor uzate (vidanjare şi transport ape uzate).

 

Anunt- 26.05.2011- Birda

 

Privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu care va fi depusă la Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, de către SC SMITHFIELD FERME SRL situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6. 6. c. Solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu se referă la ferma BIRDA - instalaţie existenta in functiune. Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmtm.anpm.ro , în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

Anunt - 09.05.2011 - Parta

 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara, anunta decizia de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu revizuita pentru
SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor având o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg) PADURENI", din localitatea Parta, jud. Timis.

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt - 09.05.2011 - Gataia

 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara, anunta decizia de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu revizuita pentru
SC SMITHFIELD FERME SRL - "Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor având o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg) GATAIA
", din localitatea Gataia, jud. Timis.

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt - 17.02.2011 - Stamora Germana

 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara, anunta decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuita pentru "SC SMITHFIELD FERME SRL - Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor având o capacitate mai mare de 2000 locuri porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg)" din localitatea Stamora Germana, jud. Timis - pentru Ferma Stamora Germana..

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt - 17.02.2011 - Gataia

 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara, anunta decizia de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru
"SC SMITHFIELD FERME SRL - Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor având o capacitate mai mare de 750 capete scroafe
din localitatea Gataia, jud. Timis - pentru Ferma de scoafe New Gataia"..

 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

 

Anunt - 17.02.2011 - FNC Padureni

 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara, anunta decizia de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru
"SC SMITHFIELD FERME SRL" - 6.4.b. (2) Materii prime de origine vegetala având o capacitate de productie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala)
, din localitatea Parta - pentru Fabrica de Nutreturi Combinate Padureni".

 

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la aparitia anuntului.

Anunt- 12.01.2011- Padureni

 

Privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu care va fi depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş cu sediul în Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, de către SC SMITHFIELD FERME SRL situată în Timişoara, bv. Cetăţii nr. 7-9, în scopul desfăşurării activităţii de creştere intensivă a porcilor prevăzută în anexa nr. 1 a Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, în categoria 6.6. b. Solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu se referă la ferma PADURENI - instalaţie existenta in functiune. Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de mediu pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A.Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, sau electronic la adresa de e-mail office@arpmv5.ro, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

Inapoi

Informaţii de interes public

Str. Polona nr.4, corp A
Cod 300523 Timişoara, jud. Timiș

Birou: +40 256 278800
Fax: +40 256 490614
Email: office@smithfieldferme.ro
Capital social integral subscris si varsat in numerar: 773.714.520 RON

Certificare Sistem de Management Integrat

Calitate: ISO 9001:2008,
TUV Certification Austria - Calitate, Cert.Reg.No. 20 100 9200 4301

Mediu: ISO 14001:2004,
TUV Certification Austria - Mediu, Cert.Reg.No. 20 104 9200 4302

Sănătate şi securitate ocupaţională: OHSAS 18001:2007,
TUV Certification Austria - Sanatate si securitate ocupationala, Cert.Reg.No. 20 116 9200 4303

Siguranţa Alimentului: ISO 22000:2005,
TUV Certification Austria - Siguranta Alimentului, Cert.Reg.No. 20 154 10200 5483

detalii...

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT - Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Siguranta Alimentului

Politica Smithfield România de bunăstare a animalelor