ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din sat Mocrea,oraș Ineu, Jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. – punct de lucru în extravilanul localităţii Gătaia, CF nr. 400543 (41.039 mp, teren bazine), CF 400544 (121.100 mp, teren ferma), jud. Timiş, pentru desfăşurarea activităţii încadrată în Anexa nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la: 6.6. Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

c) 750 locuri pentru scroafe

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, in termen de 30 de zile de la apritia anuntului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participați în data de 26.11.2018, la ora 15:00 la sediul Primăriei Iecea Mare, jud. Timiş, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu având activitatea cuprinsă în Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasate în extravilanul localității Iecea Mare (S = 5,0 ha, conform extrasului Cărții Funciare nr. 401776 Iecea Mare), jud. Timiș;.

 

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256-491795.

 

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru Ferma Cenei, extravilanul localităţii Cenei, CF nr.400580 (19370 mp), CF 400059 (117665 mp), jud. Timis, pentru desfăşurarea activităţii încadrată in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la: 6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg).

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrată de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din Satu Nou, comuna Misca, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participați în data de 03.10.2018, la ora 15:00 la sediul Primăriei Gătaia, jud. Timiș, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu având activitatea cuprinsă în Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

c) 750 locuri pentru scroafe, amplasata in extravilan Gătaia, CF nr. 400543 (41.039 mp, teren Permastore), CF 400544 (121.100 mp, teren fermă), Ferma New Gătaia.

 

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256-491795.

 

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Mocrea, oraș Ineu, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Orașului Ineu, în data de 20.09.2018, începând cu ora 1400.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 19.09.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ IECEA MARE instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

 

 

Click pe imagine pentru a se deschide in format PDF.

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrată de mediu pentru fabrica de nutrețuri combinate din sat Vinga, comuna Vinga, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrată de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din Sintea Mareferma 2, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrată de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din Gurba, comuna Șicula, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrată de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din Cermeiferma 1 Cermei, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ MOCREA - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Voivodeni, comuna Bârsa, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Bârsa, în data de 23.08.2018, începând cu ora 1400.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 22.08.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participați în data de 14.08.2018 la ora 15.00 la sediul Primăriei Cenei, jud. Timiș, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu având activitatea cuprinsă în Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg), amplasată în extravilanul localității Cenei, CF nr. 400580 (193700 mp), CF 400059 (117665 mp) - Ferma Cenei.

 

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256-491795.

 

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Satu Nou, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Mișca, jud. Arad în data de 19.07.2018, începând cu ora 1400.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 18.07.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ VOIVODENI - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL,

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunţă publicului interesat decizia de emitere a autorizaţiilor integrate de mediu pentru fermele de creştere intensivă a porcilor din comuna Mişca - ferma Mişca 1 şi ferma Mişca 2, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru în extravilanul localității Bulgăruș (CF nr. 401056 – suprafața 19,6914 ha), jud Timis, pentru desfășurarea activității încadrată în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

Privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de cătreS.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria:

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
c) 750 de locuri pentru scroafe

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ NEW GĂTAIA (GĂTAIA NOUĂ) instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 b. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SATU NOU - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Sintea Mare – ferma 2, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Sintea Mare, jud. Arad în data de 19.06.2018, începând cu ora 1400.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 18.06.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMANIA SRL va invita sa participati in data de 21.05.2018 la ora 15.00 la sediul Primariei Lenauheim, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu, avand activitatea incadrata in Anexa 1 a Legii nr.278 privind emisiile industriale, punctul 6.6 cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg), amplasata in extravilanul localitatii Bulgarus (CF nr. 401056, suprafata 19,6914 ha), jud. Timis

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/ 491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru în extravilanul com. Boldur (CF nr. 400601 – suprafața 76.836 mp), jud Timis, pentru desfașurarea activitații încadrată în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru în extravilanul com. Boldur (CF nr. 402752 – suprafața 3,4671 ha), jud Timis, pentru desfașurarea activitații încadrată în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru în extravilan comuna Nițchidorf (CF-uri nr. 401743, nr. cad. CC566/4 – suprafața 6,95 ha), jud Timis, pentru desfașurarea activitații încadrată în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru în extravilan comuna Nițchidorf (CF-uri nr. 401741 (CF vechi nr. 453), nr. cad. CC585/20/1-26/1 – suprafața 7,01 ha), jud Timis, pentru desfașurarea activitații încadrată în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:
b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

Privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria:

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ CENEI, instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din Sintea Mare – ferma 1, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Cermei – ferma 1, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Cermei, în data de 10.05.2018, începând cu ora 1300

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 09.05.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Gurba, comuna Șicula, jud. Arad,, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șicula, în data de 10.05.2018, începând cu ora 1430

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 09.05.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fabricii de nutrețuri combinate din Vinga, jud. Arad,, încadrată la punctul 6.4.b ii din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Vinga, în data de 17.05.2018, începând cu ora 1400

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 16.05.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 b. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SINTEA MARE 2 - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 b. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ GURBA - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 29.03.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Boldur, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţilor integrate de mediu, având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Creșterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasate în extravilanul localității Boldur:

 

- Ferma Boldur 2, CF nr. 400601 -suprafața 76.836 mp, jud. Timiș;
- Ferma Boldur 3, CF nr. 402752 -suprafata 34.671 mp, jud. Timiș.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 29.03.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Nitchidorf, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţilor integrate de mediu, având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Creșterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasate în extravilanul localității Nitchidorf:

 

- Ferma Nitchidorf 2, CF nr. 401743 -suprafața 6.95 ha, jud. Timiș;
- Ferma Nitchidorf 3, CF nr. 401741 -suprafata 7.01 ha, jud. Timiș.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentațiilor depuse în vederea emiterii autorizațiilor integrate de mediu pentru activitățile aferente fermelor de porci din Mișca – ferma 1 și ferma 2, jud. Arad, încadrate la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Mișca, jud. Arad în data de 03.04.2018, începând cu ora 1400.

 

Documentațiile pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 31.03.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.4 b.(ii) – numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 tone de produse finite pe zi sau de 600 tone pe zi în cazul în care instalația funcționează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: DEPOZIT DE CEREALE ȘI FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE VINGA, INSTALAȚII AFERENTE ȘI ÎMPREJMUIRE - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 b. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ CERMEI 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru ferma zootehnica Boldur 1, in extravilanul localitații Boldur (CF nr.404150), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30kg).

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru ferma zootehnica Igris 1, in extravilanul localitații Igris (CF nr.404107), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30kg).

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru ferma zootehnica Igris 2, in extravilanul localitații Igris (CF nr.404108),, jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30kg).

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMANIA  SRL – punct de lucru în extravilanul localităţii  Stamora Germană, jud. Timiş, pentru desfăşurarea activităţii  încadrată în  Anexa  nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalaţii pentru creşterea intensivă a pasărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30kg).

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMANIA  SRL – punct de lucru Ferma Gătaia, extravilanul oraşului Gătaia, jud. Timiş, pentru desfăşurarea activităţii  încadrată în  Anexa  nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la:

 

6.6. Instalaţii pentru creşterea intensivă a pasărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30kg).

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 b. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ MIȘCA 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 b. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 2000 locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ MIȘCA 2 - instalație existentă în funcțiune, județul Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită obținerea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 12.02.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Birda, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

c) 750 locuri pentru scroafe,

pentru ferma zootehnică Birda.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg)

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ BULGĂRUŞ - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timișoffice@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Sintea Mare – ferma 1, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Sintea Mare, jud. Arad în data de 15.02.2018, începând cu ora 14:00.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 9:00 - 15:30.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 14.02.2018.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 06.02.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Comunei Moravița, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasată în extravilan Stamora Germană, jud. Timiş.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 06.02.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Comunei Gătaia,, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasată în extravilan Gătaia, jud. Timiş.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD
ȘI SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL

 

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru ferma de creștere intensivă a porcilor din Apateu, jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament și decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmar.anpm.ro.

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 30.01.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Sânpetru Mare,, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasată în extravilan Igris - ferma Igris 1.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 30.01.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Sânpetru Mare,, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), amplasată în extravilan Igris - ferma Igris 2.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 18.01.2018, la ora 15,00 la sediul Primăriei Boldur, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg), extravilan Boldur – Ferma Boldur 1.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru ferma Mașloc, în extravilanul localitații Mașloc (CF nr. 402631), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru ferma Sânpetru Mare, în extravilanul comunei Sânpetru Mare (CF nr. 403418), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru Periam 1, in extravilanul localitații Periam (CF nr. 403641), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru Nițchidorf 1, in extravilanul localitații Nițchidorf (CF nr. 401742), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru Sannicolau Mare 1, in extravilanul localitații Sannicolau Mare (CF nr. 406543), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru Sannicolau Mare 2, in extravilanul localitații Sannicolau Mare (CF nr. 404094), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ BOLDUR 2 instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ BOLDUR 3 instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ NIȚCHIDORF 2 instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ NIȚCHIDORF 3 instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL – punct de lucru în extravilanul localităţii Bacova (CF nr. 402968), jud Timis, pentru desfăşurarea activităţii încadrată în Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

c) 750 locuri pentru scroafe."

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 11.12.2017, la ora 15,00 la sediul Primăriei Mașloc, jud.Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, având activitatea încadrată în Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg),

 

amplasată în extravilanul localității Mașloc (CF 402631, 402631-C1 – suprafața 6,9 ha), jud. Timiș.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6. Alte activităţi: 6.4. b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: (ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an, amplasata in intravilan Padureni (CF nr. 402300), jud. Timis, titular SC Smithfield Romania SRL.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18- 18 A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 08.12.2017, la ora 15,00 la sediul Primăriei Sânpetru Mare, jud.Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, având activitatea încadrată în Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg),

 

amplasată în extravilan Sânpetru Mare (CF-uri nr. 403418, nr.cad A1222/1/1; 403414, nr. cad A1222/2; 403414-C1, nr. cad A1222/2 – suprafața 11,03 ha), jud. Timiș.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 29.11.2017, la ora 15,00 la sediul Primăriei Buziaş, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

c) 750 locuri pentru scroafe,

 

extravilan Bacova.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMANIA SRL va invita sa participati in data de 20.11.2017 la ora 15.00 la sediul Primariei Parta, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278privind emisiile industriale, la punctul 6. Alte activitati: 6.4. b) Tratarea si prelucrarea cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pt animale din: (ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an, amplasata in intravilan Parta (CF nr 402589), jud Timis.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/ 491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrată de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Apateu, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Apateu, în data de 17.10.2017, începând cu ora 1400.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, până la data de 16.10.2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ GATAIA instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ STAMORA GERMĂ instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ APATEU - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.4 b.(ii) – numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 tone de produse finite pe zi sau de 600 tone pe zi în cazul în care instalația funcționează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE PĂDURENI - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ PERIAM 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ NITCHIDORF 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

c) 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ BACOVA - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ MAȘLOC - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SÂNPETRU MARE - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SÂNNICOLAU MARE 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SÂNNICOLAU MARE 2 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiş anunţă decizia de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 3/31.12.2012 pentru SC SMITHFIELD FERME SRL – punct de lucru in extravilanul localitatii Periam (CF nr. 401032 (132 728 mp), CF 401031 ( 25735 mp)), jud. Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

c) 750 de locuri pentru scroafe.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL vă invită să participați în data de 29.10.2015 la ora 15:00 la sediul Primăriei Voiteni, localitatea Voiteg, jud. Timiș, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru revizuirea autorizației integrate de mediu având activitatea din Anexa I a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

- 750 locuri scroafe, așa cum sunt definite la art 3 lit. r din prezenta lege.

 

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, tel 0256/491795.

 

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic la secretariatul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul “Reparații la două hale existente în zona de tineret a fermei Birda”, propus a fi amplasat în Ferma Zootehnică Birda,din localitatea Birda, CF 400004, nr. Top 400004-C53, 400004-C56, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.09.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reparații la două hale existente în zona de tineret a fermei Birda”, propus a fi amplasat în localitatea Birda, Ferma zootehnică Birda, CF 400004-53, 400004-56, jud. Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, strada Polonă nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției petru Protecția Mediului Timiș.

 

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind privind solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD FERME SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 c. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ VOITENI - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea de mediu nr. 7/30.01.2007, revizia 1 din 22.12.2011, revizia 2 din 08.06.2012, pot fi consultate în autorizației integrate timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Reparații la două hale existente în incinta fermei Voiteni", propus a fi amplasat în localitatea Voiteni, nr. CF 401186, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 01.06.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparații la două hale existente în incinta fermei Voiteni", propus a fi amplasat în localitatea Voiteni, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara și la sediul Primăriei Voiteni, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Reparații la o hală existentă în zona de tineret a fermei Birda", propus a fi amplasat în Ferma Zootehnică Birda,din localitatea Birda, CF 400004, nr. Top 400004-C46, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 10.05.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparații la o hală existentă în zona de tineret a fermei Birda", propus a fi amplasat în localitatea Birda, Ferma Zootehnică Birda, CF 400004, nr. Top 400004-C46, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Pădureni, Ferma Zootehnică Pădureni, CF 400279-C23, CF 400279-C24, CF 400279-C25, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.04.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Parța, Ferma Zootehnică Parța, (400628-C47, 400628-C49, 400628-C50, 400628-C51, 400628-C52, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.04.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Ciacova, Ferma Zootehnică Ciacova, CF 400857 (CF vechi nr. 3227), jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.04.2015.

 

 ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Ciacova, Ferma Zootehnică Ciacova, CF 400857 (CF vechi nr. 3227), jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare nămol existente", propus a fi amplasat în localitatea Pădureni, Ferma Zootehnică Pădureni, CF 400279-C23, CF 400279-C24, CF 400279-C25, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Parța, Ferma Zootehnică Parța, (400628-C47, 400628-C49, 400628-C50, 400628-C51, 400628-C52, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 ANUNȚ PUBLIC

 

AGENTIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD ŞI SC SMITHFIELD FERME SRL

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunţă publicului interesat decizia de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 47 din 08.09.2008, revizuită în 22.12.2011 pentru Depozit de cereale si fabrica de nutreturi combinate cu instalatiile aferente, amplasate în sat Vinga, comuna Vinga, FNC Vinga, jud. Arad.

 

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament şi decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, str. Splaiul Mureşului, FN în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmar.anpm.ro

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, fax 0257284767, tel.0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, in termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

  

ANUNT PUBLIC

 

Smithfield Romania ia in considerare restructurarea creditelor sale pentru a sprijini optimizarea structurii sale de capital.

 

Se prevede ca IFC (Corporaţia Financiară Internaţională) să sprijine acest program. IFC a analizat situatia de mediu şi sociala asociata investiţiei în cauză şi, ca urmare a evaluarii efectuate, a pregătit un Sumar al Analizei Sociale şi de Mediu (ESRS) şi Planul de Acţiune Socială şi de Mediu (ESAP).

 

Documentele (ESRS şi ESAP) sunt disponibile pentru consultare publică şi comentarii pe acest site începând cu data de 5 August 2014 până la data de 5 Septembrie 2014.

 

Sumar al Analizei Sociale şi de Mediu (ESRS)
Planul de Acţiune Socială şi de Mediu (ESAP)


 

 

Arhivă
Informaţii de interes public

Str. Polona nr.4, corp A
Cod 300523 Timişoara, jud. Timiș

Birou: +40 256 278800
Fax: +40 256 490614
Email: office@smithfieldferme.ro
Capital social integral subscris si varsat in numerar: 773.714.520 RON

Certificare Sistem de Management Integrat

Calitate: ISO 9001:2008,
TUV Certification Austria - Calitate, Cert.Reg.No. 20 100 9200 4301

Mediu: ISO 14001:2004,
TUV Certification Austria - Mediu, Cert.Reg.No. 20 104 9200 4302

Sănătate şi securitate ocupaţională: OHSAS 18001:2007,
TUV Certification Austria - Sanatate si securitate ocupationala, Cert.Reg.No. 20 116 9200 4303

Siguranţa Alimentului: ISO 22000:2005,
TUV Certification Austria - Siguranta Alimentului, Cert.Reg.No. 20 154 10200 5483

detalii...

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT - Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Siguranta Alimentului

Politica Smithfield România de bunăstare a animalelor