ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL vă invită să participaţi în data de 29.11.2017, la ora 15,00 la sediul Primăriei Buziaş, jud. Timiş, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu având activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

c) 750 locuri pentru scroafe,

 

extravilan Bacova.

 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, tel. 0256/491795.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A, până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMANIA SRL va invita sa participati in data de 20.11.2017 la ora 15.00 la sediul Primariei Parta, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278privind emisiile industriale, la punctul 6. Alte activitati: 6.4. b) Tratarea si prelucrarea cu exceptia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pt animale din: (ii) numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an, amplasata in intravilan Parta (CF nr 402589), jud Timis.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/ 491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrată de mediu pentru activitățile aferente fermei de porci din Apateu, jud. Arad, încadrată la punctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Primăriei Apateu, în data de 17.10.2017, începând cu ora 1400.

 

Documentația poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN și la sediul titularului din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, până la data de 16.10.2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ GATAIA instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către S.C. SMITHFIELD ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria

 

6.6. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste:
b) 2.000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg).

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ STAMORA GERMĂ instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ APATEU - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Mureșului, FN, cod 310132, Arad, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Arad: office@apmar.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.4 b.(ii) – numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 tone de produse finite pe zi sau de 600 tone pe zi în cazul în care instalația funcționează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an.

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE PĂDURENI - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ PERIAM 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ NITCHIDORF 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

c) 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ BACOVA - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ MAȘLOC - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SÂNPETRU MARE - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SÂNNICOLAU MARE 1 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD ROMÂNIA SRL cu sediul în Timișoara, strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste:

 

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 de kg).

 

Solicitarea de obținere a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ SÂNNICOLAU MARE 2 - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrată de mediu, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiş anunţă decizia de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 3/31.12.2012 pentru SC SMITHFIELD FERME SRL – punct de lucru in extravilanul localitatii Periam (CF nr. 401032 (132 728 mp), CF 401031 ( 25735 mp)), jud. Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la pct. 6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

c) 750 de locuri pentru scroafe.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 30 zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire 4 platforme pentru amplasare depozite GPL” propus a fi amplasat în incinta fermei Pădureni, jud. Timiş. Proiectul deciziei de încadrareşi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 Iunie 2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire platforme betonate pentru 2 depozite GPL în incinta fermei Peciu Nou” propus a fi amplasat în jud. Timiş, în incinta fermei Peciu Nou, CF 405611. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 Iunie 2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire 3 platforme betonate pentru amplasare depozite GPL” propus a fi amplasat în incinta fermei Parţa, CF 400628 - Parţa, jud. Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 Iunie 2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire platforme betonate pentru 2 depozite GPL, în incinta fermei Cenei” propus a fi amplasat în incinta fermei Cenei, (CF nr. 400059), jud. Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 Iunie 2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire platforme betonate pentru 2 depozite GPL, în incinta fermei Ciacova pe o suprafaţă de 168 mp” propus a fi amplasat în jud. Timiş, oraşul Ciacova, în incinta fermei Ciacova, CF 400857, nr. Top 400857. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 Iunie 2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire platforme betonate pentru 3 depozite GPL” propus a fi amplasatîn incinta fermei Gătaia CF 401522 – Gătaia, jud. Timiş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 18 Iunie 2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 2 platforme betonate pentru amplasare depozite GPL” , propus a fi amplasat în incinta fermei Peciu Nou, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 3 platforme betonate pentru amplasare depozite GPL” , propus a fi amplasat în incinta fermei Parta, nr CF 400628, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire platforme betonate pentru 3 depozite GPL” , propus a fi amplasat în incinta fermei Gătaia, nr CF 401522, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire platforme betonate pentru 2 depozite GPL,în incinta fermei Ciacova pe o suprafață de 168 mp” , propus a fi amplasat în jud. Timiș, orașul Ciacova, nr CF 400857, nr top. 400857.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 2 platforme pentru amplasare depozite GPL”, propus a fi amplasat în incinta fermei Cenei, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 4 platforme pentru amplasare depozite GPL”, propus a fi amplasat în incinta fermei Pădureni, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediupentru SC SMITHFIELD FERME SRLpunct de lucru JIMBOLIA 2, in extravilanul orasului Jimbolia (CF nr. 403862), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul “Reparații la șase hale existente în zona de tineret a fermei Birda”, propus a fi amplasat în Ferma Zootehnică Birda, din localitatea Birda, CF 402555, nr. cad 402555-C32, 402555-C43, 402555-C68, 402555-C73, 402555-C75, 402555-C80, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 15.05.2017.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va invita sa participati in data de 23.05.2017 la ora 15.00 la sediul Primariei Periam, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu nr 3/ 31.12.2012 avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

 

c) 750 locuri pentru scroafe, pentru ferma Periam.

 

Amplasamentul fermei Periam se află in extravilanul localității Periam (CF nr 401032 (132728 mp), CF 401031 (25735 mp)) jud Timiș.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/ 491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. cu sediul in Timisoara, str. Polona, Nr. 4, Corp A, anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 0146 – Cresterea porcinelor, desfăşurată la punctul de lucru din localitatea Sannicolau Mare, extravilan, jud. Timis.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediupentru SC SMITHFIELD FERME SRL – punct de lucru JIMBOLIA 4, in extravilanul orasului Jimbolia (CF nr. 403857), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)"

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reparații la șase hale funcționale în zona de tineret a fermei Birda”, propus a fi amplasat în localitatea Birda, CF 402555, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va invita sa participati in data de 27.03.2017 la ora 15.00 la sediul Primariei Jimbolia, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiilor integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : "Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)."

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/ 491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL– punct de lucru in extravilanul comunei Parta (CF nr. 400628 - ferma, CF nr. 400621- F1, CF nr. 400622- F2, CF nr. 400623- F3, CF nr. 400629- F4, CF nr. 400630- F5, CF nr. 400631- drum acces), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)."

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL– punct de lucru in extravilanul orasului Ciacova (CF nr. 400857), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg)."

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediupentru SC SMITHFIELD FERME SRL – punct de lucru in extravilanul comunei Bacova (CF nr. 402968), jud Timis, pentru desfasurarea activitatii incadrata in Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la „Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

 

c) 750 locuri pentru scroafe."

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu

 

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD FERME SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 c. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ PERIAM - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea autorizației integrate de mediu nr. 3/31.12.2012, pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC SMITHFIELD FERME SRL – punct de lucru în extravilanul comunei Voiteg, judetul Timis, pentru desfășurarea activității din Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la: 6.6 Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

c) 750 locuri pentru scroafe.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

SC SMITHFIELD FERME SRL vă invită să participați în data de 07.12.2016 la ora 15:00 la sediul Primăriei Voiteg, localitatea Voiteg, jud. Timiș, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu având activitatea din Anexa I a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6.: Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, având o capacitate mai mare de:

c) 750 locuri pentru scroafe.

 

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, tel 0256/491795.

 

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic la secretariatul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș,Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, până la data audierii publice.

 

 

PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE

22 Noiembrie 2016, 08:50

 

 

Proiect de fuziune prin absorbție

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvata în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Amenajare spălătorie de autocamioane în incinta complexului Birda” propus a fi amplasat în comuna Birda, CF. 402555, nr.top. 402555-C293, A1.293 jud. Timiş.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A , în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00 şi la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secţiunea Acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 29 Octombrie 2016.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind decizia de actualizare a autorizației integrate de mediu

 

APM Timiș anunță decizia de actualizare a autorizației integrate de mediu pentru activitatea din Anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6 creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, având o capacitate de peste:

b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg), Ferma Padureni amplasata in intravilan Parta (CF nr 402588), jud Timiș

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L., Timişoara, str. Polonă, nr. 4, Corp A, jud. Timiş, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare spălătorie de autocamioane în incinta complexului Birda” propus a fi amplasat în comuna Birda, CF. 402555, jud. Timiş.

 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A şi la titular: Timişoara, str. Polonă, nr. 4, Corp A, jud. Timiş, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00-14.00.

 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind decizia de emitere a autorizației integrate de mediu revizuite

 

APM Timiș anunță decizia de emitere a autorizației integrate de mediu revizuite pentru SC SMITHFIELD FERME SRL – punct de lucru în extravilanul localității Birda, jud Timis, pentru desfășurarea activității încadrată în:

Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale la 6.6 Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte si a porcilor, cu o capacitate de peste:

C) 750 locuri scroafe

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș, Blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A, în termen de 30 de zile de la apariția anunțului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare)

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD FERME SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 c. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea autorizației integrate de mediu (reautorizare) se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ VOITENI - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită autorizația integrata de mediu (reautorizarea), pot fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD
ȘI SC SMITHFIELD FERME SRL

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunță publicului interesat decizia de revizuire a autorizațiilor integrate de mediu emise pentru fermele de creștere intensivă a porcilor din Cermei (fermele Cermei 2 și 3), Bocsig (Beliu 3), Mocrea și Sintea Mare (fermele Sintea Mare 1 și 2), jud. Arad.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activităților pentru care se solicită revizuirea autorizațiilor integrate de mediu, formularele de solicitare, rapoartele de amplasament si deciziile de revizuire a autorizațiilor integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitărilor de revizuire a autorizațiilor integrate de mediu la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, fax 0257284767, tel. 0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru proiectul "Extindere ferma Periam prin construirea unei hale, fără mărirea efectivului de animale", propus a se realiza în incinta Fermei Periam, jud. Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18 – 18 A, în zilele de luni - joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiecul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 17.07.2016.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere ferma Periam prin construirea unei hale, fără mărirea efectivului de animale”, propus a fi amplasat în incinta fermei Periam, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va demara în perioada următoare o acţiune de dezinsecție aeriană în zona fermelor de creștere a porcinelor Pădureni, Parţa, Ciacova, Peciu Nou, Gătaia, New Gătaia, Stamora Germană, Voiteni, Birda, Bacova, Niţchidorf 1, Niţchidorf 2 şi Niţchidorf 3.

 

Calendarul acțiunii de dezinsecție va fi stabilit în funcție de condițiile meteo și va fi disponibil, spre consultare, la sediul Primăriilor anterior menționate, precum și pe site-ul companiei, la secțiunea ”Anunțuri publice” - http://www.smithfieldferme.ro/anunturi.html

 

Acțiunea de dezinsecție aeriană se va efectua exclusiv în zona fermelor de creștere animale ale companiei, situate în afara localităților și va efectuata de catre o societate terța, specializata și autorizata în materie.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la acţiunea de dezinsecție aeriană vă rugăm contactați: dr. Claudiu Ivan, la coordonatele claudiu.ivan@smithfieldferme.ro; sau 0730018219.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentațiilor depuse în vederea revizuirii autorizațiilor integrate de mediu pentru activitățile aferente fermelor de porci Beliu 3, Cermei 2, Cermei 3, Mocrea, jud. Arad, încadrate la punctul 6. subpunctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad în data de 01.06.2016, începând cu ora 1300.

 

Documentațiile pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul SC SMITHFIELD FERME SRL din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 31.05.2016.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va invita sa participati in data de 09.06.2016 la ora 15.00 la sediul Primariei Buziaș, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

c) 750 locuri pentru scroafe, pentru ferma Bacova.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicului interesat dezbaterea publică a documentațiilor depuse în vederea revizuirii autorizațiilor integrate de mediu pentru activitățile aferente fermelor de porci Sintea Mare 1, Sintea Mare 2, jud. Arad, încadrate la punctul 6. subpunctul 6.6.b din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, dezbatere care va avea loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad în data de 25.05.2016, începând cu ora 1300.

 

Documentațiile pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN și la sediul SC SMITHFIELD FERME SRL din Timișoara, str. Polonă, nr. 4, jud. Timiș, zilnic între orele 900 - 1530.

 

Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: apmar.anpm.ro.

 

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, str. Splaiul Mureșului, FN, până la data de 24.05.2016.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va invita sa participati in data de 19.05.2016 la ora 15.00 la sediul Primariei Parta, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg ), pentru fermele Parta și Padureni.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va invita sa participati in data de 19.05.2016 la ora 15.00 la sediul Primariei Ciacova, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg ), pentru ferma Ciacova.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL va invita sa participati in data de 19.05.2016 la ora 15.00 la sediul Primariei Birda, jud. Timis, la sedinta de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii pentru obtinerea autorizatiei integrate de mediu avand activitatea din Anexa 1 a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6 : Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

c) 750 locuri pentru scroafe, pentru ferma Birda.

 

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A tel. 0256/491795.

 

Observatiile publicului formulate in scris se primesc zilnic, la secretariatul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu nr.18 – 18 A pana la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD FERME SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, corp A, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 c. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ BACOVA - instal

ANUNȚ PUBLIC

 

SC SMITHFIELD FERME SRL vă invită să participați în data de 29.10.2015 la ora 15:00 la sediul Primăriei Voiteni, localitatea Voiteg, jud. Timiș, la ședința de dezbatere publică a documentelor de susținere a solicitării pentru revizuirea autorizației integrate de mediu având activitatea din Anexa I a Legii 278 privind emisiile industriale, la punctul 6.6: Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de:

 

- 750 locuri scroafe, așa cum sunt definite la art 3 lit. r din prezenta lege.

 

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, tel 0256/491795.

 

Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic la secretariatul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A până la data audierii publice.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul “Reparații la două hale existente în zona de tineret a fermei Birda”, propus a fi amplasat în Ferma Zootehnică Birda,din localitatea Birda, CF 400004, nr. Top 400004-C53, 400004-C56, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 26.09.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reparații la două hale existente în zona de tineret a fermei Birda”, propus a fi amplasat în localitatea Birda, Ferma zootehnică Birda, CF 400004-53, 400004-56, jud. Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, strada Polonă nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției petru Protecția Mediului Timiș.

 

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind privind solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu

 

care va fi depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Timiș , B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, de către SC SMITHFIELD FERME SRL cu sediul în Timișoara strada Polonă, nr. 4, în scopul desfășurării activității prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 6.6 c. – Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități peste: 750 locuri pentru scroafe.

 

Solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu se referă la: FERMA ZOOTEHNICĂ VOITENI - instalație existentă în funcțiune, județul Timiș.

 

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită revizuirea de mediu nr. 7/30.01.2007, revizia 1 din 22.12.2011, revizia 2 din 08.06.2012, pot fi consultate în autorizației integrate timpul programului de lucru, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara.

 

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul A.P.M. Timiș, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, cod 300210, Timișoara, sau electronic la adresa de e-mail a A.P.M. Timiș: office@apmtm.anpm.ro în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Reparații la două hale existente în incinta fermei Voiteni", propus a fi amplasat în localitatea Voiteni, nr. CF 401186, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 01.06.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparații la două hale existente în incinta fermei Voiteni", propus a fi amplasat în localitatea Voiteni, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara și la sediul Primăriei Voiteni, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Reparații la o hală existentă în zona de tineret a fermei Birda", propus a fi amplasat în Ferma Zootehnică Birda,din localitatea Birda, CF 400004, nr. Top 400004-C46, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 10.05.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparații la o hală existentă în zona de tineret a fermei Birda", propus a fi amplasat în localitatea Birda, Ferma Zootehnică Birda, CF 400004, nr. Top 400004-C46, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

Anunțurile publicate conform prevederilor art. 11 alin (1) lit. (g), din Ord. 135/2010, se vor depune la APM Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Pădureni, Ferma Zootehnică Pădureni, CF 400279-C23, CF 400279-C24, CF 400279-C25, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.04.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Parța, Ferma Zootehnică Parța, (400628-C47, 400628-C49, 400628-C50, 400628-C51, 400628-C52, jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.04.2015.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului aupra mediului și evaluare adecvată pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Ciacova, Ferma Zootehnică Ciacova, CF 400857 (CF vechi nr. 3227), jud Timiș.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 11.04.2015.

 

 ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Ciacova, Ferma Zootehnică Ciacova, CF 400857 (CF vechi nr. 3227), jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare nămol existente", propus a fi amplasat în localitatea Pădureni, Ferma Zootehnică Pădureni, CF 400279-C23, CF 400279-C24, CF 400279-C25, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 

SC SMITHFIELD FERME SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impermeabilizare, prin înfoliere, paturi de uscare namol existente", propus a fi amplasat în localitatea Parța, Ferma Zootehnică Parța, (400628-C47, 400628-C49, 400628-C50, 400628-C51, 400628-C52, jud Timiș.

 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, Timișoara și la adresa titularului, localitatea Timișoara, str. Polona, nr. 4, corp A, în zilele de luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

 

 ANUNȚ PUBLIC

 

AGENTIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD ŞI SC SMITHFIELD FERME SRL

 

în baza Legii 278/2013 privind emisiile industriale, anunţă publicului interesat decizia de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 47 din 08.09.2008, revizuită în 22.12.2011 pentru Depozit de cereale si fabrica de nutreturi combinate cu instalatiile aferente, amplasate în sat Vinga, comuna Vinga, FNC Vinga, jud. Arad.

 

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, formularul de solicitare, raportul de amplasament şi decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, str. Splaiul Mureşului, FN în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmar.anpm.ro

 

Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, fax 0257284767, tel.0257280331, e-mail office@apmar.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, in termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

 

  

ANUNT PUBLIC

 

Smithfield Romania ia in considerare restructurarea creditelor sale pentru a sprijini optimizarea structurii sale de capital.

 

Se prevede ca IFC (Corporaţia Financiară Internaţională) să sprijine acest program. IFC a analizat situatia de mediu şi sociala asociata investiţiei în cauză şi, ca urmare a evaluarii efectuate, a pregătit un Sumar al Analizei Sociale şi de Mediu (ESRS) şi Planul de Acţiune Socială şi de Mediu (ESAP).

 

Documentele (ESRS şi ESAP) sunt disponibile pentru consultare publică şi comentarii pe acest site începând cu data de 5 August 2014 până la data de 5 Septembrie 2014.

 

Sumar al Analizei Sociale şi de Mediu (ESRS)
Planul de Acţiune Socială şi de Mediu (ESAP)


 

 

Arhivă
Informaţii de interes public

Str. Polona nr.4, corp A
Cod 300523 Timişoara, jud. Timiș

Birou: +40 256 278800
Fax: +40 256 490614
Email: office@smithfieldferme.ro
Capital social integral subscris si varsat in numerar: 773.714.520 RON

Certificare Sistem de Management Integrat

Calitate: ISO 9001:2008,
TUV Certification Austria - Calitate, Cert.Reg.No. 20 100 9200 4301

Mediu: ISO 14001:2004,
TUV Certification Austria - Mediu, Cert.Reg.No. 20 104 9200 4302

Sănătate şi securitate ocupaţională: OHSAS 18001:2007,
TUV Certification Austria - Sanatate si securitate ocupationala, Cert.Reg.No. 20 116 9200 4303

Siguranţa Alimentului: ISO 22000:2005,
TUV Certification Austria - Siguranta Alimentului, Cert.Reg.No. 20 154 10200 5483

detalii...

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT - Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate în muncă, Siguranta Alimentului

Politica Smithfield România de bunăstare a animalelor